v e-Wrota - Elektroniczny Samorząd

e-Wrota

Biuletyny Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych

obsługujemy

1033

Jednostki Samorządu Terytorialnego z całej Polski

30

lat współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Czym są e-Wrota?


E-Wrota to strona z linkami do Biuletynów Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych.

  • Zbiór biuletynów instytucji
  • Biuletyny jednostek działających na płaszczyźnie edukacji
  • Wykaz firm z sektora finansów publicznychPrzykładowe wdrożenia:

Wysoka dostępność


System jest nie tylko responsywny, ale także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

  • § Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych jest w pełni zgodne z wytycznymi WCAG 2.0, które stanowią załącznik do Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych - PEŁNY TEKST
  • § Projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (PEŁNY TEKST) zawiera w sobie wytyczne WCAG 2.1, z którymi nasze oprogramowanie jest zgodne.
  • Wersja e-Wrót dla osób niepełnosprawnych powstaje automatycznie, równolegle z wersją graficzną. Nasz mechanizm tworzenia stron dostępnych otrzymał certyfikat zgodności z WCAG 2.0 (na utworzonej przez nas stronie stepnica.pl został zastosowany analogiczny mechanizm, jak na naszym systemie eBOI)
  • Prosty adres e-Wrót - powiązany zawsze z własną domeną np. e-wrota.reda.pl

Opinie naszych Klientów


Elektroniczny Samorząd


Doświadczenie i profesjonalizm

Od ponad 25 lat współpracujemy z jednostkami Samorządu Terytorialnego, m.in. tworzymy systemy informatyczne dla Administracji Publicznej. Wszystkie aplikacje są wykonane w najnowszych technologiach internetowych.

E-wrota ułatwiają interesantom dostęp do stron BIP jednostek sektora publicznego, powiązanych z konkretną nadrzędną instytucją.

Kompleksowość i niezawodność

Nie tylko czuwamy nad aktualnością i zgodnością oprogramowania z wytycznymi prawa i zmieniającymi się standardami, ale także:

  • Świadczymy niezawodny hosting, na trzech niezależnych serwerowniach, wyposażonych w backupy
  • Zapewniamy wsparcie techniczne (telefoniczne i mailowe) i oferujemy szkolenia z obsługi naszych systemów
  • Integrujemy wszystkie nasze systemy w inteligentny sposób, aby ułatwić pracę urzędnikom i załatwianie spraw Interesantom

 Zestaw aplikacji

Skorzystaj z naszych rozwiązań!


Dostarczamy kompleksowe rozwiązanie, pozwalające na wypełnienie obowiazku określonego w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198), zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji o wdrożeniu systemu BIP